potrzebujesz pomocy? zadzwoń

531 014 015

Powierzchnia:

Regulamin

Oferta pracowni:

 1. Ceny zamieszczonych na stronie www.dompasjaprojekty.pl projektów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażane w złotych polskich.
  2. Dokumentacje projektowe udostępnione na stronie www.dompasjaprojekty.pl są opracowane w języku polskim z zachowaniem zasad wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z obowiązującymi normami określonymi w Polskim Prawie Budowlanym na czas przygotowywania dokumentacji.
  3. Wszyscy projektanci opracowań posiadają niezbędne uprawnienia, których kopie są każdorazowo dołączone do dokumentacji projektowej. Projektanci przynależą do odpowiednich Izb zawodowych.
  4. Zawartość dokumentacji projektowej: projekt architektoniczno-budowlany, projekt konstrukcyjny, projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej, projekt centralnego ogrzewania, projekt instalacji gazowej, projekt instalacji elektrycznej, projektowaną charakterystykę energetyczną budynku.
  5. Projekt naszej pracowni może być wykorzystany do realizacji inwestycji po zaadaptowaniu go do przepisów i warunków miejscowych oraz indywidualnych wymagań inwestora. Biorąc pod uwagę zróżnicowane lokalizacje budynków, do obowiązków projektanta adaptującego należy sprawdzenie fundamentów przewidzianych w projekcie pod kątem indywidualnych warunków gruntowych Inwestora oraz dostosowanie więźby dachowej do odpowiedniej strefy wiatrowej i śniegowej.
  6. Autor projektu, zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim, zachowuje pełnię praw, co za tym idzie – jakiekolwiek inne wykorzystanie tego projektu od przeznaczonego, bez zgody autora jest zabronione. Wykorzystywanie projektów w celach komercyjnych lub reklamowych bez zgody i wiedzy autora grozi konsekwencjami prawnymi.
  7. Zgoda na wszelkie zmiany, które będą możliwe do wprowadzenia i nie będą szkodziły architekturze budynku, zostaną wyrażone na piśmie przez autora projektu w formie oświadczenia dołożonego do dokumentacji technicznej.

 

Zamawianie dokumentacji:

 

 1. Dokumentację zamówić może dowolna osoba fizyczna, która w świetle obowiązującego w RP prawa jest pełnoletnia i posiada zdolności do czynności prawnych lub zarejestrowana firma. Realizacja zamówienia odbywa się drogą wysyłkową.
  9. Do przyjęcia zamówienia wymaga się podania: imienia i nazwiska osoby zamawiającej lub w przypadku firmy – pełnej nazwy, dokładnego adresu na jaki ma zostać dostarczona przesyłka oraz kontaktowego numeru telefonu bądź adresu e-mail Zamawiającego.
  10. Sprzedaż zostaje potwierdzona wystawieniem faktury VAT. W celu wystawienia faktury VAT wymagane jest podanie: imienia i nazwiska Nabywcy lub nazwy firmy, dokładnego adresu, a w przypadku zakupu projektu przez podmioty gospodarcze – numeru NIP firmy. W sprzedaży wysyłkowej faktura VAT jest dołączana przez sprzedającego do wysyłanego projektu.
  11. Zamówienia można składać poprzez:
  – formularz zamówienia na stronie internetowej www.dompasjaprojekty.pl
  – wysyłając e-mail na adres:biuro@dompasja.pl

– telefonując pod numer 531 014 015

 1. Zamówienia wykonane drogą internetową potwierdzone zostaną przez pracowników Biura Obsługi Klienta, nastąpi to do 24 godzin od chwili ich spłynięcia (w dni robocze) na podany przez Zamawiającego adres e-mail lub telefonicznie na podany numer telefonu, a następnie zarejestrowane do realizacji w dziale przesyłek.
 2. Przy dokonywaniu transakcji kupna-sprzedaży projektu akceptuje się następujące formy płatności: pobranie gotówkowe przez przewoźnika przesyłki (koszt przesyłki 25 zł), przelew na konto pracowni projektowej w formie przedpłaty lub osobiste przekazanie gotówki podczas odbioru projektu w biurze.
 3. Wybierając formę płatności jaką jest „przedpłatą” – realizacja zamówienia nastąpi po potwierdzeniu otrzymania należności przez bank prowadzący obsługę konta pracowni projektowej.
 4. Zamawiający określa w zamówieniu sposób dostawy i odbiór zamówionego projektu i jest on określony w zamówieniu.
 5. Podczas składania zamówienia telefonicznego zostaje określony termin wysyłki projektu. W przypadku kiedy zamówienia dokonywane jest drogą elektroniczną termin ten jest potwierdzany w trakcie rozmowy telefonicznej potwierdzającej zamówienie projektu.
  17. Sprzedający (pracownia projektowa) zastrzega sobie prawo do wycofania w każdym momencie poszczególnych projektów architektonicznych z oferty bez podawania przyczyny.
 6. Pracownia Dom Pasja zastrzega sobie prawo do udoskonalania projektów swojego autorstwa – prezentowanych w ofercie, tytułem czego mogą wystąpić niewielkie różnice pomiędzy projektami zaprezentowanymi w autorskich katalogach i serwisie internetowym www.dompasjaprojekty.pla ich dokumentacją techniczną.

Zwroty dokumentacji:

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący ma prawo zrezygnować z zakupu dokonanego na zasadach sprzedaży wysyłkowej bez podania przyczyny, jeśli w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru zgłosi fakt odstąpienia od umowy. Wyrażenie chęci odstąpienia od umowy należy dokonać mailem lub listem poleconym na adres pracowni projektowej.
  20. Bezzwłocznie po otrzymaniu zwrotu projektu zostanie przesłana faktura korygująca, a rezygnujący zobowiązany jest również bez zbędnej zwłoki odesłać na adres pracowni podpisaną jej kopię, która to będzie podstawą do zwrotu należności za odesłany projekt.
  21. Do zwracanego towaru należy dołączyć dane do przelewu oraz pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  22. Kosztami za zwrot projektu obciążony jest zawsze odstępujący od umowy Klient.
  23. Zwracany towar musi zostać zwrócony w stanie nienaruszonym, nie może nosić znamion użytkowania oraz kopiowania.

 

 1. Zakup dokumentacji projektowej jest równoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu sprzedaży Pracowni Projektowej Dom Pasja.